Kwartalnik Literacki ”Metafora”” – 2013 Sierpień

Ten numer kwartalnika został tylko i wyłącznie poświęcony twórcom zamieszkałym w Australii. Miałem to szczęście być zaproszony do uczestnictwa w tym projekcie. Co więcej znalazła się tam i moja córka Natalia, którą poprosiłem kiedyś do ilustrowania moich opowiadań, a później książki, antologii ” Testimonium”. Tak, że zaistniała po raz pierwszy w swojej galerii. Prace pochodzą również z czasów jej współpracy z internetowym magazynem ” Szortal”. Było to dla nas obojga ogromne przeżycie emocjonalne.

W spisie treści znalazło się opowaiadanie ” Czas przebudzenia” oraz artykuł- recenzja ” Czarna przyszłość”.

 

Photo