Nagroda Zuławskiego 2020

Statuetki zwcięzców roku2018
Kańtoch, Majka, KosikLaudacjaariusz Brzostek
Jan Maszczyszyn, Necrolotum, Genius Creationis, Bydgoszcz2019
 
Oto świat, w którym dziarscy dżentelmeni wespół ze starymi morskimi wygami spotykają ekscentrycznych profesorów (być może szalonych), by zmagając się z podmorskimi rasami i fokami żywiącymi się ludzkim mięsem, wyruszyć na podbój światów, których istnienia nawet nie podejrzewali(śmy). Oto świat Necrolotum Jana Maszczyszyna – fantastycznej opowieści rodem ze snu Juliusza Verne’a, któremu przyśniło się uniwersum, o jakim nie odważyłby się napisać – wciąż bowiem tkwił w okowach scjentystycznego paradygmatu, który kazał mu skrupulatnie rozliczać się z siły i masy użytej, by wypchnąć międzyplanetarny pocisk w przestrzeń kosmiczną. Autor Necrolotum doskonale zdaje sobie sprawę, że ten świat(opogląd) przeminął, nie pociągając jednak, bynajmniej, za sobą ludzkiej fascynacji nauką i techniką oraz możliwością rzucania światła w mrok (oceanu, kosmosu, ludzkiego umysłu). I z tej właśnie fascynacji opowieść Maszczyszyna zachłannie czerpie, nią się karmi i do niej się ostatecznie zwraca – nie będąc jednak li tylko literacką stylizacją upozowaną na awanturniczą historię fantastycznąrodem z wieku pary i elektryczności – choć przecież taką właśnie przygodę nam relacjonuje. Jest to fantastyka naukowa ze świata, w którym nauka istnieje, jest ważna, wręcz nieodzowna – lecz inna od tej, którą znamy i do której przywykliśmy. Nauka, jaka była, być może, możliwa w świecie, który się do końca nie skrystalizował, nie całkiem jeszcze okrzepł w swych strukturach i paradygmatach. W świecie, w którym wyobraźnia naukowca i fantazja pisarza w jednym stały domu, podglądając się nieustannie i bez skrępowania. I taki właśnie świat odsłania przed nami Necrolotum – powieść fantastyczna. Patronuje jej żywioł opowiadania, narracyjny mechanizm konstruowania opowieści, w której zdarzenia nieprawdopodobne i zjawiska zupełnie niemożliwe znajdą swoje miejsce za sprawą biegłości narratora, który po prostu zechce o nich opowiedzieć, czyniąc je w ten sposób możliwymi (ba – nawet koniecznymi!) w ramach powieściowego świata. I ostatecznie tylko od naszej woli zależeć będzie, czy tę opowieść zaakceptujemy, czy damy się jej uwieść lub (może nawet?) pochłonąć.

https://www.nagroda-zulawskiego.pl/salon-zulawskiego/szkice-o-zwyciezcach/jan-maszczyszyn-necrolotum?fbclid=IwAR3GzS-BMUq0XadEzgLaFeH4LzUten5lra4oBxefTwCxJ1D8j-1vbZ-FkqE

https://fantlab.ru/contest11225?fbclid=IwAR0BcRfMWT2yAs197wzsrkyT7NAH6OQrvPun5zrXrYr407oJS4q3SOora3E

Kiedy dotarł na moje kolana pierwszy egzemplarz / rozpakowany spoczął na kierownicy samochodu – do głowy by mi nie przyszło, aby sobie pomarzyć o nominacji.

Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego

9rtt pacźdzSisniserefpnfikaurfh o oounsuo1sa1r:5tueiers0ed  · OGŁOSZENIE LAUREATÓW NAGRODY LITERACKIEJ IM. JERZEGO ŻUŁAWSKIEGO ‘2020W imieniu jury Nagrody mam przyjemność ogłosić werdykt dotyczący konkursu A.D. 2020. Główną Nagrodę otrzymuje Radek Rak za powieść “Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” (Warszawa 2019, Wydawnictwo Powergraph). Złote Wyróżnienie jury przyznało Jackowi Dehnelowi za powieść “Ale z naszymi umarłymi” (Kraków 2019, Wydawnictwo Literackie). Srebrnym Wyróżnieniem jury postanowiło nagrodzić Jana Maszczyszyna za powieść “Necrolotum” (Bydgoszcz 2019, Genius Creations). Wszystkim laureatom organizatorzy serdecznie gratulują!Przewodniczący jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego Prof. UMK dr hab. Maciej Wróblewski**********************************W tym roku uroczysta Gala Nagrody, podczas której miały zostać wręczone statuetki, niestety nie odbędzie się. Powód jest wiadomy – epidemia koronowirusa. Jednakże statuetki zostały wykonane i planujemy rozesłać je laureatom wraz z dyplomami. Przewodniczący jury nadesłał mi analityczne laudacje nagrodzonych powieści autorstwa Macieja Wróblewskiego, Joanny Czaplińskiej i Dariusza Brzostka. Do ich lektury zapraszam wkrótce na oficjalną stronę Nagrody (https://www.nagroda-zulawskiego.pl/). Tam zamieszczę także dane dotyczące głosowania jury, jako że proces przyznawania Nagrody jest transparentny na każdym etapie.Nagrodzonym autorom jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wyróżnienia ich dzieł przez gremium naukowców-literaturoznawców! Taka ocena niewątpliwie ma swoją wagę.Andrzej Zimniak, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Nagrody

Goodreadshttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.goodreads.com%2Faward%2Fshow%2F8170-jerzy-u-awski-literary-award%3Ffbclid%3DIwAR1ru0odImy-6ahQ4UVbuq-GTt-J6FE8Xk0JByPlxhYr8kE8YsGMpR_fsEw&h=AT0vVLvba0IdjArqo1NxVRywlF_4SX4xXvqSlbbCH0kxOSOGlVvr-ndXGJd7Kne5rRZSx9YjBTPBbXbvo_wYB6h-OtgICWqm-NSnr2PfDDjZfwKV0XQa2xVEzC8wylodQVpR&__tn__=R]-R&c[0]=AT3t1rvEnDQEVBKMMm7fvEd_DQEIZXsu69mc0T2r4wBBtO7h7tFM-xnAzXIgMoeZhzrGmTumYP7HSoRrsWrFeCb8pJxNNkle3hrGtV1TYdR3IJ8W7b-3wQpQx-siy7XvaKWdyoiwBBbawkpa_hnl_1261vhLw2h_2fV0S3EjrIFZU75EgeN9piGjPENO0tboz0fEsCox

x